Projekt ?Uczymy się i nauczamy po europejsku?
 
W Technicznych Zakładach Naukowych w ramach Zagranicznej mobilności kadry edukacji szkolnej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) rozpoczęła się  realizacja projektu ?Uczymy się i nauczamy po europejsku?. 
Projekt będzie realizowany od 31.12.2015 do 30.12.2017 r.
 
Cel główny projektu: przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej gotowej do podjęcia nauki na najlepszych uczelniach lub pracy na rynku europejskim.
Cele szczegółowe:
  • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie posługiwania się językiem angielskim i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
  • Specjalistyczne przygotowanie nauczycieli do nauczania w systemie CLIL
  • Poznanie europejskich metod motywacji uczniów i budzenie w nich zainteresowania nauką
  • Poznanie najnowszych osiągnięć europejskich w zakresie metodyki nauczania języków obcych, doskonalenie warsztatu metodycznego w nauczaniu języka angielskiego, w tym angielskiego zawodowego
  • Rozbudzanie w uczniach świadomości europejskiej z jednoczesnym budowaniem poczucia patriotyzmu i tożsamości narodowej
  • Wspomaganie kadry kierowniczej i koordynatorów projektów
  • Przygotowanie kadry do realizacji projektów europejskich
Koordynatorem projektu jest Łukasz Radosz. Projekt jest skierowany do nauczycieli Technicznych Zakładów Naukowych. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnikami jest 30 nauczycieli, w tym 5 nauczycieli języka angielskiego oraz 15 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych. 
W ramach projektu uczestnicy wyjadą m.in. na szkolenia językowe, metodyczne, CLIL oraz Bi-Component do Wielkiej Brytanii. Przed mobilnościami odbędą się zajęcia językowe w kraju. Każdy z uczestników weźmie udział w szkoleniach e-twinning. Dodatkowo planowane jest zdobycie dokumentu Europass - Mobilność. 
Nauczyciele otrzymają przy realizowaniu mobilności wsparcie logistyczne, językowe, kulturowe oraz zapoznają się z osiągnięciami szkoły językowej. W ramach projektu planowany jest zakup tablicy interaktywnej, sprzętu multimedialnego itp.
Obowiązkiem każdego uczestnika będzie dzielenie się doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły, wykorzystanie zdobytych umiejętności w pracy dydaktycznej, podtrzymywanie nawiązanych kontaktów, szerzenie idei uczenia się przez całe życie, korzystanie z zasobów literatury anglojęzycznej i wskazywanie jej uczniom.  
Projekt ?Uczymy się i nauczamy po europejsku? zapewni wzmocnienie efektów pracy z uczniem poprzez wzrost autorytetu nauczyciela i prestiżu szkoły w środowisku lokalnym.   
Dokumentacja, zasady rekrutacji i przebieg realizacji projektu znajdują się u koordynatora.
 
Mobilności 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
DNI OTWARTE

ZAPRASZAMY:

24 marca

od 9:00 do 13:00

25 marca

od 10:00 do 13:00

E - dziennik
logo dziennika elektronicznego Vulcan
Dzwonki
Lekcja 1:     8:00 -   8:45
Lekcja 2:     8:50 -   9:35
Lekcja 3:     9:55 - 10:40
Lekcja 4:   10:45 - 11:30
Lekcja 5:   11:40 - 12:25
Lekcja 6:   12:30 - 13:15
Lekcja 7:   13:20 - 14:05
Lekcja 8:   14:10 - 14:55
Lekcja 9:   15:00 - 15:45
Lekcja 10: 15:50 - 16:35
Lekcja 11: 16:40 - 17:25
Lekcja 12: 17:30 - 18:15
EGZAMIN ZAWODOWY
Informacje o egzaminie 
Wydarzenia
Dni Otwarte - dzisiaj!
Wywiadówki dla wszystkich klas - 2 dni (28.03.2023)
Wiosenna przerwa świąteczna - 11 dni (06-11.04.2023)
Wydawanie certyfikatu egzaminu zawodowego - 12 dni (07.04.2023)
Wystawienie ocen w klasach 4 po gimnazjum - 26 dni (21.04.2023)
FACEBOOK - Polub nas!
TZN na Facebooku - Logo TZN i Facebook
 
 
Szkolne Koło Przyjaciół Zwierząt
Zielona szkoła
Grafika
Wyprawa do Grecji rok 2022
Wyprawa do Italii  rok 2020:

Wyprawa do Grecji rok 2019 

Leptokaria 2019

PUBLIKACJE
 
PROJEKTY UNIJNE

MAPA SZKOŁY

mapa szkoły

Pamiętamy 81

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 - Pamiętamy!

TZN TV
Logo TZN TV
Ciekawostki o szkole
Do pierwszej w dziejach szkoły matury w 1951 r. przystąpiło 15 absolwentów.
Losowa fotka
Hotspot TZN

Hot Spot - logo WiFi

Jubileusz szkoły
Okładka pamiątkowej płyty DVD jubileuszu
 
Zapraszamy na stronę 70-lecia
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona natp.edu.pl/
PSNJN
Strona www.sep-tzn.czest.pl/
Strona www.bud.pcz.czest.pl/
Strona www.cke.edu.pl
Strona moodle.czest.pl/
Strona www.kuratorium.katowice.pl
Strona wildesign.pl
Certiport