Ceremoniał szkolny- Poczet Sztandarowy

   Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na  wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych  i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności

Wstęp do Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświatyCeremoniał szkolny, to opis sposobów przeprowadzenia najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły: to również zbiór zasad zachowania się uczniów w trakcie uroczystości szkolnych.

//static.tzn.edu.pl/uploaded/10f097a.jpg

W dniu 2016-10-15 na 70-lecie TZN-u została przyznana:
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego


I. Najważniejsze uroczystości szkolne z udziałem Pocztu sztandarowego:
-    rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
-    święto patrona,
-    ślubowanie uczniów klas pierwszych,
-    uroczystości związane ze świętami narodowymi,
-    uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie.

II. Uczniowie wybrani do Pocztu sztandarowego powinni:
-    przestrzegać praw i obowiązków wynikających z roli ucznia,
-    godnie reprezentować szkołę,
-    prezentować nienaganną postawę wobec nauczycieli, pracowników szkoły i innych uczniów.

III. Nauczyciele odpowiedzialni za Poczet Sztandarowy: 

  • Joanna Biernacka-Lesisz
  • Michał Skalik 

IV. Skład Pocztu Sztandarowego:

  • Krystian Kołodziejczyk (chorąży)
  • Łukasz Pośpiech
  • Kacper Bucki
  • Jakub Olszewski
  • Krystian Dylewski
 
E - dziennik
logo dziennika elektronicznego Vulcan
1,5% podatku dla TZN

1,5% dla TZN

Sport TZN

Wydarzenia
Wystawienie ocen rocznych w klasach 5 - 4 dni (19.04.2024)
Wręczenie świadectw ukończenia szkoły - klasy maturalne - 11 dni (26.04.2024)
Apel poświęcony Konstytucji 3-go maja - 15 dni (30.04.2024)
Matura - 22 dni (07-23.05.2024)
Wywiadówki dla wszystkich klas - 29 dni (14.05.2024)
MAPA SZKOŁY

mapa szkoły

EGZAMIN ZAWODOWY
Informacje o egzaminie 
Dzwonki
Lekcja 1:     8:00 -   8:45
Lekcja 2:     8:50 -   9:35
Lekcja 3:     9:55 - 10:40
Lekcja 4:   10:45 - 11:30
Lekcja 5:   11:40 - 12:25
Lekcja 6:   12:30 - 13:15
Lekcja 7:   13:20 - 14:05
Lekcja 8:   14:10 - 14:55
Lekcja 9:   15:00 - 15:45
Lekcja 10: 15:50 - 16:35
Lekcja 11: 16:40 - 17:25
Lekcja 12: 17:30 - 18:15
PUBLIKACJE
 
Ciekawostki o szkole
Złotą Odznaką Honorową SEP zostało ukoronowane Koło Nauczycieli Nr 5 SEP przy TZN, odznaczenie to zostało wręczone dyrektorowi szkoły pani mgr inż. Jolancie Sacharczuk dnia 10 stycznia 2011roku.
FACEBOOK - Polub nas!
TZN na Facebooku - Logo TZN i Facebook
 
 
Szkolne Koło Przyjaciół Zwierząt
TZN TV
Logo TZN TV
Hotspot TZN

Hot Spot - logo WiFi

Losowa fotka
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona www.cke.edu.pl
Strona www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Strona www.pck.org.pl/
PSNJN
Strona www.kuratorium.katowice.pl
Strona www.etwinning.net/pl/pub/index.htm
Strona www.czestochowa.czest.pl/
Strona moodle.czest.pl/
Strona www.efs.pl/