Ceremoniał szkolny- Poczet Sztandarowy

   Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na  wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych  i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności
Wstęp do Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
 
Grafika

Ceremoniał szkolny, to opis sposobów przeprowadzenia najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły: to również zbiór zasad zachowania się uczniów w trakcie uroczystości szkolnych.

//static.tzn.edu.pl/uploaded/10f097a.jpg

W dniu 2016-10-15 na 70-lecie TZN-u została przyznana:
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego


I. Najważniejsze uroczystości szkolne z udziałem Pocztu sztandarowego:
-    rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
-    święto patrona,
-    ślubowanie uczniów klas pierwszych,
-    uroczystości związane ze świętami narodowymi,
-    uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie.

II. Uczniowie wybrani do Pocztu sztandarowego powinni:
-    przestrzegać praw i obowiązków wynikających z roli ucznia,
-    godnie reprezentować szkołę,
-    prezentować nienaganną postawę wobec nauczycieli, pracowników szkoły i innych uczniów.

 III. Dyrektor i Nauczyciel Odpowiedzialny za Poczet Sztandarowy oraz skład Pocztu Sztandarowego w roku szkolnym 2019/2020:

1.    Dyrektor-     Erniew Tomżyński

2.    Nauczyciel-     Michał Skalik
                       -     Filip Sowiński

3. Poczet sztandarowy klasy IV M rok szkolny 2019/2020

-    Czarnecki Wojciech- Chorąży
-    Zawada Jan
-    Kucharczyk Oskar
-    Urbańczyk Przemysław

4. Poczet sztandarowy klasy IV G rok szkolny 2019/2020

- Bednarczyk Jakub- chorąży
- Kuczkowski Bartosz
- Merc Kamil
- Parlej Jakub

4. Poczet sztandarowy klasy III A rok szkolny 2019/2020

- Zielińska Maja- chorąży
- Smolarek Paweł
- Terlecki Witold
-

4. Poczet sztandarowy klasy III I rok szkolny 2019/2020

- Górnicz Joanna- chorąży
- Mojsa Maciej
- Ruksza Tymoteusz
- Uchnast Iwan

4. Poczet sztandarowy klasy III M rok szkolny 2019/2020

- Orawiec Daniel- chorąży
- Szydłowski Kamil
- Jamróz Mateusz
- Duda Mateusz (III I)
E - dziennik
logo dziennika elektronicznego Vulcan
Dzwonki
Lekcja 1:     8:00 -   8:45
Lekcja 2:     8:50 -   9:35
Lekcja 3:     9:55 - 10:40
Lekcja 4:   10:45 - 11:30
Lekcja 5:   11:40 - 12:25
Lekcja 6:   12:30 - 13:15
Lekcja 7:   13:20 - 14:05
Lekcja 8:   14:10 - 14:55
Lekcja 9:   15:00 - 15:45
Lekcja 10: 15:50 - 16:35
Lekcja 11: 16:40 - 17:25
Lekcja 12: 17:30 - 18:15
Wydarzenia
Brak wydarzeń w najbliższym czasie!
PUBLIKACJE
 
Polub nas!
TZN na Facebooku - Logo TZN i Facebook
Zielona szkoła
Wyprawa do Grecji rok 2019
Wyprawa do Italii  rok 2020:
Grafika
TZN TV
Logo TZN TV
Ciekawostki o szkole
W 1951r. szkoła przejęła kompleks budynków przy ul. Jasnogórskiej 84/ 90.
Losowa fotka
Hotspot TZN

Hot Spot - logo WiFi

Jubileusz szkoły
Okładka pamiątkowej płyty DVD jubileuszu
 
Zapraszamy na stronę 70-lecia
Biuletyn Informacji Publicznej
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
Strona www.czestochowa.czest.pl/
Strona www.cke.edu.pl
Strona www.etwinning.net/pl/pub/index.htm
Strona www.deutsch.info.pl/
Strona www.pck.org.pl/
Strona www.efs.pl/
Strona www.bud.pcz.czest.pl/
Strona www.oke.jaworzno.pl