Ceremoniał szkolny- Poczet Sztandarowy

   Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na  wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych  i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności

Wstęp do Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświatyCeremoniał szkolny, to opis sposobów przeprowadzenia najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły: to również zbiór zasad zachowania się uczniów w trakcie uroczystości szkolnych.

//static.tzn.edu.pl/uploaded/10f097a.jpg

W dniu 2016-10-15 na 70-lecie TZN-u została przyznana:
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego


I. Najważniejsze uroczystości szkolne z udziałem Pocztu sztandarowego:
-    rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
-    święto patrona,
-    ślubowanie uczniów klas pierwszych,
-    uroczystości związane ze świętami narodowymi,
-    uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie.

II. Uczniowie wybrani do Pocztu sztandarowego powinni:
-    przestrzegać praw i obowiązków wynikających z roli ucznia,
-    godnie reprezentować szkołę,
-    prezentować nienaganną postawę wobec nauczycieli, pracowników szkoły i innych uczniów.

 III. Dyrektor i Nauczyciel Odpowiedzialny za Poczet Sztandarowy oraz skład Pocztu Sztandarowego w roku szkolnym 2019/2020:

1.    Dyrektor-     Erniew Tomżyński

2.    Nauczyciel-     Michał Skalik
                      -     Filip Sowiński
 

3. Poczet sztandarowy klasy IIIAsp rok szkolny 2021/2022

- Ociepa Mateusz- chorąży
- Kimel Bartosz
- Paszewski Tomasz
- Mikuła Mateusz
- Szecówka Paweł
- Kokot Paweł

 
E - dziennik
logo dziennika elektronicznego Vulcan
EGZAMIN ZAWODOWY
Informacje o egzaminie 
Dzwonki
Lekcja 1:     8:00 -   8:45
Lekcja 2:     8:50 -   9:35
Lekcja 3:     9:55 - 10:40
Lekcja 4:   10:45 - 11:30
Lekcja 5:   11:40 - 12:25
Lekcja 6:   12:30 - 13:15
Lekcja 7:   13:20 - 14:05
Lekcja 8:   14:10 - 14:55
Lekcja 9:   15:00 - 15:45
Lekcja 10: 15:50 - 16:35
Lekcja 11: 16:40 - 17:25
Lekcja 12: 17:30 - 18:15
MAPA SZKOŁY

mapa szkoły

Wydarzenia
Matury próbne 6-8 oraz 12 grudnia - trwa! (jeszcze 6 dni)
Wystawienie ocen semestralnych w klasach 5 - 8 dni (15.12.2023)
FACEBOOK - Polub nas!
TZN na Facebooku - Logo TZN i Facebook
 
 
Szkolne Koło Przyjaciół Zwierząt
PUBLIKACJE
 
PROJEKTY UNIJNE

Praktyki zawodowe

LOGOTYPY

TZN TV
Logo TZN TV
Ciekawostki o szkole
W 2013 r. TZN otrzymują tytuł i statuetkę Lider Innowacji
Losowa fotka
Hotspot TZN

Hot Spot - logo WiFi

Biuletyn Informacji Publicznej
Strona natp.edu.pl/
Strona www.bud.pcz.czest.pl/
Strona www.efs.pl/
PSNJN
Strona www.kuratorium.katowice.pl
Strona moodle.czest.pl/
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
Strona www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Strona wildesign.pl