Egzamin poprawkowy w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się dnia:
8 września 2020r. (wtorek) o godzinie 14.00

Egzamin maturalny w roku szkolnym 2020/2021 będzie odbywał się w jednej formule:

- dla absolwentów, którzy ukończą szkołę w 2021r. (tegorocznych uczniów klas 4) oraz wszystkich pozostałych absolwentów, którzy ukończyli szkołę w latach poprzednich- deklaracja-1a
 

      Zdający przystępujący do egzaminu po raz pierwszy składają deklarację wstępną do 30 września (uczniowie klas 4 - do wychowawcy klasy, a absolwenci z lat wcześniejszych - w pokoju 27).
      W złożonych deklaracjach wstępnych możliwe jest dokonanie wielu zmian, lecz muszą być one wprowadzone jednorazowo. Zmiany w deklaracjach dokonywane są w pokoju 27. Po dokonaniu zmian, zdający potwierdza własnoręcznym podpisem, że złożył deklarację ostateczną, która jest wiążąca podczas egzaminu maturalnego. Ostateczny termin wprowadzenia zmian (złożenia deklaracji ostatecznej) upływa 7 lutego 2021r. Złożone we wrześniu deklaracje wstępne, w których nie wprowadzono zmian, w dniu 8 lutego 2020r. automatycznie stają się deklaracjami ostatecznymi.

      Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w latach 2006 - 2020 i chcą przystąpić ponownie do matury (poprawiając niezdany egzamin, podnosząc wcześniej uzyskany wynik, lub deklarując zdawanie nowego przedmiotu dodatkowego) nie muszą składać deklaracji wstępnej - mogą złożyć deklarację ostateczną w terminie do 7 lutego 2020r.

Matura Próbna- informacje zostaną podane w terminie późniejszym

Opłaty w roku szkolnym 2020/2021:
Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej,  jest  odpłatny  dla: 
(1)  absolwentów,  którzy  po  raz  trzeci  i  kolejny  deklarują  przystąpienie  do  egzaminu  maturalnego  z  tego  samego  przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego
(2)
oraz dla absolwentów, którzy deklarują przystąpienie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu  dodatkowego,  który  w  poprzednim  roku  lub  w  poprzednich  latach  zgłaszali  w  deklaracji,  ale  nie  przystąpili  do  egzaminu  maturalnego  z  tego przedmiotu.

     Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące egzaminu maturalnego w nowej formule na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Przydatne linki:

E - dziennik
logo dziennika elektronicznego Vulcan
Wydarzenia
Egzamin zawodowy Forma D - dzisiaj!
Egzamin zawodowy - PISEMNY - jutro!
Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 - 4 dni (25.06.2021)
WAKACJE!!! - 5 dni (26.06-31.08.2021)
Wydawanie świadectw maturalnych - 14 dni (05.07.2021)
Dzwonki
Lekcja 1:     8:00 -   8:45
Lekcja 2:     8:50 -   9:35
Lekcja 3:     9:55 - 10:40
Lekcja 4:   10:45 - 11:30
Lekcja 5:   11:40 - 12:25
Lekcja 6:   12:30 - 13:15
Lekcja 7:   13:20 - 14:05
Lekcja 8:   14:10 - 14:55
Lekcja 9:   15:00 - 15:45
Lekcja 10: 15:50 - 16:35
Lekcja 11: 16:40 - 17:25
Lekcja 12: 17:30 - 18:15
PUBLIKACJE
 
Polub nas!
TZN na Facebooku - Logo TZN i Facebook
Zielona szkoła
Wyprawa do Grecji rok 2019
Wyprawa do Italii  rok 2020:
Grafika
TZN TV
Logo TZN TV
Ciekawostki o szkole
8 października 2011 szkoła otrzymała w Warszawie podczas Forum Innowacyjnych Nauczycieli tytuł INNOWACYJNEJ SZKOŁY 2011
Losowa fotka
Hotspot TZN

Hot Spot - logo WiFi

Jubileusz szkoły
Okładka pamiątkowej płyty DVD jubileuszu
 
Zapraszamy na stronę 70-lecia
Bursa miejska
Bursa Miejska
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona www.fotos.czest.pl/
Strona www.oke.jaworzno.pl
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
Strona www.pck.org.pl/
Strona www.schronisko.czest.pl/
Strona www.etwinning.net/pl/pub/index.htm
Strona www.cke.edu.pl
Strona natp.edu.pl/
Strona www.efs.pl/