Egzamin maturalny w roku szkolnym 2023/2024 

Egzamin maturalny w TZN odbędzie się w dwóch formułach

Formuła 2023

dotyczy osób, które ukończą 5-letnie technikum w 2024r. czyli obecnych uczniów klas piątych

Formuła 2015

dotyczy między innymi absolwentów 4-letniego technikum z lat 2006-2023

W obu formułach egzamin zostanie przeprowadzony z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składać się będzie z części ustnej i części pisemnej
 

Zdający przystępujący do egzaminu po raz pierwszy składają deklarację wstępną do 30 września 2023r.

uczniowie klas 5 - do wychowawcy klasy

absolwenci z lat wcześniejszych - w pokoju 27


W złożonych deklaracjach wstępnych możliwe jest dokonanie wielu zmian; muszą być one wprowadzone jednorazowo.

Zmiany w deklaracjach dokonywane są w pokoju 27.

Po dokonaniu zmian, zdający potwierdza własnoręcznym podpisem, że złożył deklarację ostateczną, która jest wiążąca podczas egzaminu maturalnego.

Ostateczny termin wprowadzenia zmian (złożenia deklaracji ostatecznej) upływa 7 lutego 2024r.

Złożone we wrześniu deklaracje wstępne, w których nie wprowadzono zmian  8 lutego 2024r. automatycznie stają się deklaracjami ostatecznymi.
      

Więcej informacji na stronie

https://oke.jaworzno.pl/www3/egzamin-maturalny/em2015/komunikaty-egzamin-maturalny/

E - dziennik
logo dziennika elektronicznego Vulcan
1,5% podatku dla TZN

1,5% dla TZN

Sport TZN

Wydarzenia
Wystawienie ocen rocznych w klasach 5 - 4 dni (19.04.2024)
Wręczenie świadectw ukończenia szkoły - klasy maturalne - 11 dni (26.04.2024)
Apel poświęcony Konstytucji 3-go maja - 15 dni (30.04.2024)
Matura - 22 dni (07-23.05.2024)
Wywiadówki dla wszystkich klas - 29 dni (14.05.2024)
MAPA SZKOŁY

mapa szkoły

EGZAMIN ZAWODOWY
Informacje o egzaminie 
Dzwonki
Lekcja 1:     8:00 -   8:45
Lekcja 2:     8:50 -   9:35
Lekcja 3:     9:55 - 10:40
Lekcja 4:   10:45 - 11:30
Lekcja 5:   11:40 - 12:25
Lekcja 6:   12:30 - 13:15
Lekcja 7:   13:20 - 14:05
Lekcja 8:   14:10 - 14:55
Lekcja 9:   15:00 - 15:45
Lekcja 10: 15:50 - 16:35
Lekcja 11: 16:40 - 17:25
Lekcja 12: 17:30 - 18:15
PUBLIKACJE
 
Ciekawostki o szkole
Pierwszym dyrektorem szkoły był mgr inż. Antoni Mieczysławski.
FACEBOOK - Polub nas!
TZN na Facebooku - Logo TZN i Facebook
 
 
Szkolne Koło Przyjaciół Zwierząt
TZN TV
Logo TZN TV
Hotspot TZN

Hot Spot - logo WiFi

Losowa fotka
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona www.cke.edu.pl
Strona www.etwinning.net/pl/pub/index.htm
Strona www.bud.pcz.czest.pl/
Strona www.sep-tzn.czest.pl/
Strona natp.edu.pl/
Strona www.czestochowa.czest.pl/
Strona wildesign.pl
Strona www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Strona www.oke.jaworzno.pl