Egzamin maturalny w roku szkolnym 2022/2023

W 2023 r. przywrócony został obowiązek przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych. Dotyczy to zarówno egzaminu maturalnego w Formule 2015, jak i egzaminu w Formule 2023.

Osoby, które przystępowały do egzaminu maturalnego w latach 2020–2022, kiedy część ustna nie była przeprowadzana, i nie zdały egzaminu maturalnego, w 2023 r. mają obowiązek przystąpić również do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych (język polski, język obcy nowożytny), nawet jeżeli takiego obowiązku nie miały, kiedy przystępowały do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.
 

      Zdający przystępujący do egzaminu po raz pierwszy składają deklarację wstępną do 30 września (uczniowie klas 4 - do wychowawcy klasy, a absolwenci z lat wcześniejszych - w pokoju 27).
      W złożonych deklaracjach wstępnych możliwe jest dokonanie wielu zmian, lecz muszą być one wprowadzone jednorazowo. Zmiany w deklaracjach dokonywane są w pokoju 27. Po dokonaniu zmian, zdający potwierdza własnoręcznym podpisem, że złożył deklarację ostateczną, która jest wiążąca podczas egzaminu maturalnego. Ostateczny termin wprowadzenia zmian (złożenia deklaracji ostatecznej) upływa 7 lutego 2023r. Złożone we wrześniu deklaracje wstępne, w których nie wprowadzono zmian, w dniu 8 lutego 2023r. automatycznie stają się deklaracjami ostatecznymi.

      

Matura Próbna z OPERONEM
Terminy matur próbnych:
22.11.2022 wtorek  godz. 8.00 - język polski    - poziom podstawowy
23.11.2022 środa    godz. 8.00 - matematyka   - poziom podstawowy
24.11.2022 czwartek  godz. 8.00 - język angielski  - poziom podstawowy
25.11.2022 piątek    godz. 8.00 - przedmiot dodatkowy   - poziom rozszerzony
 
Opłaty w roku szkolnym 2022/2023:

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej,  jest  odpłatny  dla: 
(1)  absolwentów,  którzy  po  raz  trzeci  i  kolejny  deklarują  przystąpienie  do  egzaminu  maturalnego  z  tego  samego  przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego
(2)
oraz dla absolwentów, którzy deklarują przystąpienie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu  dodatkowego,  który  w  poprzednim  roku  lub  w  poprzednich  latach  zgłaszali  w  deklaracji,  ale  nie  przystąpili  do  egzaminu  maturalnego  z  tego przedmiotu.

     Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące egzaminu maturalnego w nowej formule na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Przydatne linki:


-->
E - dziennik
logo dziennika elektronicznego Vulcan
Dzwonki
Lekcja 1:     8:00 -   8:45
Lekcja 2:     8:50 -   9:35
Lekcja 3:     9:55 - 10:40
Lekcja 4:   10:45 - 11:30
Lekcja 5:   11:40 - 12:25
Lekcja 6:   12:30 - 13:15
Lekcja 7:   13:20 - 14:05
Lekcja 8:   14:10 - 14:55
Lekcja 9:   15:00 - 15:45
Lekcja 10: 15:50 - 16:35
Lekcja 11: 16:40 - 17:25
Lekcja 12: 17:30 - 18:15
EGZAMIN ZAWODOWY
Informacje o egzaminie 
Wydarzenia
Wystawianie ocen końcoworocznych - 9 dni (16.06.2023)
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - 16 dni (23.06.2023)
WAKACJE!!! - 17 dni (24.06-31.08.2023)
Wydawanie świadectw maturalnych - 30 dni (07.07.2023)
FACEBOOK - Polub nas!
TZN na Facebooku - Logo TZN i Facebook
 
 
Szkolne Koło Przyjaciół Zwierząt
PUBLIKACJE
 
PROJEKTY UNIJNE

MAPA SZKOŁY

mapa szkoły

Pamiętamy 81

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 - Pamiętamy!

TZN TV
Logo TZN TV
Ciekawostki o szkole
W 1951r. szkoła przejęła kompleks budynków przy ul. Jasnogórskiej 84/ 90.
Losowa fotka
Hotspot TZN

Hot Spot - logo WiFi

Jubileusz szkoły
Okładka pamiątkowej płyty DVD jubileuszu
 
Zapraszamy na stronę 70-lecia
Biuletyn Informacji Publicznej
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
Strona www.sep-tzn.czest.pl/
Strona www.cke.edu.pl
Strona www.oke.jaworzno.pl
PSNJN
Certiport
Strona www.etwinning.net/pl/pub/index.htm
Strona moodle.czest.pl/
Strona natp.edu.pl/