Grafika
Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego  Sp. z o.o. oraz Gmina Miasto Częstochowa Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie rozpoczyna realizację projektu Uczeń z certyfikatem  nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-081G/17  w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/uczennic kierunku technik elektronik z Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie.  
 
Poniżej przedstawione zostały przewidziane w projekcie działania:
 1. Realizację kursów specjalistycznych dla uczniów: 
  • Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC),  
  • Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA), 
  • Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne (ESD). 
 2. Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z obszaru elektroniki: 
 3. Komputerowe wspomaganie identyfikacji uszkodzeń sprzętu elektronicznego. 
 4. Realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego  
 5. Organizację płatnych staży zawodowych dla najlepszych 52 uczestników projektu (26 osób w roku szkolnym 2018/2019 i 26 osób w roku szkolnym 2019/2020). 
 6. Doposażenie bazy szkoły w sprzęt do pracowni międzykierunkowej dla elektroników.  
Okres realizacji projektu: 1.09.2018 - 29.12.2020 
Wartość projektu - 1 986 852,96 zł 
Dofinansowanie z EFS - 1 887 510,31 zł 
Dofinansowanie z budżetu państwa - 198 685,29 zł 
Wkład własny - 99 342,65 zł 
 
Dokumenty do pobrania:
Dokumenty bieżące:
 
Grafika
E - dziennik
logo dziennika elektronicznego Vulcan
Dzwonki
Lekcja 1:     8:00 -   8:45
Lekcja 2:     8:50 -   9:35
Lekcja 3:     9:55 - 10:40
Lekcja 4:   10:45 - 11:30
Lekcja 5:   11:40 - 12:25
Lekcja 6:   12:30 - 13:15
Lekcja 7:   13:20 - 14:05
Lekcja 8:   14:10 - 14:55
Lekcja 9:   15:00 - 15:45
Lekcja 10: 15:50 - 16:35
Lekcja 11: 16:40 - 17:25
Lekcja 12: 17:30 - 18:15
EGZAMIN ZAWODOWY
Informacje o egzaminie 
Wydarzenia
Wystawianie ocen końcoworocznych - 9 dni (16.06.2023)
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - 16 dni (23.06.2023)
WAKACJE!!! - 17 dni (24.06-31.08.2023)
Wydawanie świadectw maturalnych - 30 dni (07.07.2023)
FACEBOOK - Polub nas!
TZN na Facebooku - Logo TZN i Facebook
 
 
Szkolne Koło Przyjaciół Zwierząt
PUBLIKACJE
 
PROJEKTY UNIJNE

MAPA SZKOŁY

mapa szkoły

Pamiętamy 81

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 - Pamiętamy!

TZN TV
Logo TZN TV
Ciekawostki o szkole
Pierwszym dyrektorem szkoły był mgr inż. Antoni Mieczysławski.
Losowa fotka
Hotspot TZN

Hot Spot - logo WiFi

Jubileusz szkoły
Okładka pamiątkowej płyty DVD jubileuszu
 
Zapraszamy na stronę 70-lecia
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona www.efs.pl/
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
Certiport
Strona www.bud.pcz.czest.pl/
Strona www.czestochowa.czest.pl/
Strona wildesign.pl
Strona www.pck.org.pl/
PSNJN
Strona www.kuratorium.katowice.pl