x
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies w celu identyfikacji użytkownika. Możesz ograniczyć zapisywanie Cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Witaj na www.tzn.edu.pl
Grafika
Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego  Sp. z o.o. oraz Gmina Miasto Częstochowa Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie rozpoczyna realizację projektu Uczeń z certyfikatem  nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-081G/17  w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/uczennic kierunku technik elektronik z Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie.  

Poniżej przedstawione zostały przewidziane w projekcie działania:
 1. Realizację kursów specjalistycznych dla uczniów: 
  • Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC),  
  • Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA), 
  • Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne (ESD). 
 2. Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z obszaru elektroniki: 
 3. Komputerowe wspomaganie identyfikacji uszkodzeń sprzętu elektronicznego. 
 4. Realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego  
 5. Organizację płatnych staży zawodowych dla najlepszych 52 uczestników projektu (26 osób w roku szkolnym 2018/2019 i 26 osób w roku szkolnym 2019/2020). 
 6. Doposażenie bazy szkoły w sprzęt do pracowni międzykierunkowej dla elektroników.  
Okres realizacji projektu: 1.09.2018 - 30.09.2020 
Wartość projektu - 1 986 852,96 zł 
Dofinansowanie z EFS - 1 887 510,31 zł 
Dofinansowanie z budżetu państwa - 198 685,29 zł 
Wkład własny - 99 342,65 zł 

Dokumenty do pobrania:


Grafika
Wydarzenia
Zebranie Rady Rodziców - 6 dni (27.08.2019)
Zebranie z rodzicami uczniów klas I - 7 dni (28.08.2019)
Wydawanie świadectw egzaminu zawodowego - 9 dni (30.08.2019)
E - dziennik
Grafika
Dzwonki
Lekcja 1:     8:00 -   8:45
Lekcja 2:     8:50 -   9:35
Lekcja 3:     9:55 - 10:40
Lekcja 4:   10:45 - 11:30
Lekcja 5:   11:40 - 12:25
Lekcja 6:   12:30 - 13:15
Lekcja 7:   13:30 - 14:15
Lekcja 8:   14:20 - 15:05
Lekcja 9:   15:15 - 16:00
Lekcja 10: 16:05 - 16:50
Lekcja 11: 17:00 - 17:45
Lekcja 12: 17:50 - 18:35
Hotspot TZN
Hot Spot
Współpracujemy
Grafika
TZN TV
Grafika
Polub nas!
Ciekawostki o szkole
Pierwszą kobietą sprawującą funkcję dyrektora TZN - u  (od 2006r.) jest mgr inż. Jolanta Sacharczuk.
Jubileusz szkoły
Grafika

Zapraszamy na stronę 70-lecia
Bursa miejska
Bursa Miejska
Losowa fotka
x
Wczytywanie...