x
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies w celu identyfikacji użytkownika. Możesz ograniczyć zapisywanie Cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Witaj na www.tzn.edu.pl
UWAGA!!! 

Zaktualizowano daty zgodnie  
z informacją podaną przez MEN

Dostępny jest też zaktualizowany Regulamin 


Ważne daty:


Składanie wniosków wraz z dokumentami - od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.do godz. 15:00
Dokumenty przyjmuje sekretariat młodzieżowy p.49 (I piętro) w godz. 9.00-15.00.

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (może być składane również w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył):
od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00

Dostarczenie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być składane również w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył) oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje:

                      od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia: 
                               12 sierpnia 2020 r.  

Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do TZN-u poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych:
od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do  godz.15.00
  • 13 sierpnia (czwartek) w godzinach  9.00 - 14.00
  • 14 sierpnia (piątek) w godzinach  9.00 - 14.00
  • 17 sierpnia (poniedziałek) w godzinach 9.00 - 14.00
  • 18 sierpnia (wtorek) w godzinach  9.00 - 15.00
Wydawanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie
                   od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

UWAGA!!!
W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły  w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach w dniu 19 sierpnia 2020 r. godz. 14.00

Do 31 sierpnia 2020 - Podanie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do szkoły


Dokumenty na rok 2020/2021 do pobrania: 
E - dziennik
Grafika
Wydarzenia
Wydawanie świadectw egzaminu zawodowego - 19 dni (31.08.2020)
Zebranie z rodzicami klas z naboru na rok 2020/2021 - 19 dni (31.08.2020)
Matura poprawkowa - pisemna - 27 dni (08.09.2020)
Dzwonki
Lekcja 1:     8:00 -   8:45
Lekcja 2:     8:50 -   9:35
Lekcja 3:     9:55 - 10:40
Lekcja 4:   10:45 - 11:30
Lekcja 5:   11:40 - 12:25
Lekcja 6:   12:30 - 13:15
Lekcja 7:   13:20 - 14:05
Lekcja 8:   14:10 - 14:55
Lekcja 9:   15:00 - 15:45
Lekcja 10: 15:50 - 16:35
Lekcja 11: 16:40 - 17:25
Lekcja 12: 17:30 - 18:15
PUBLIKACJE
Grafika
Polub nas!
Hotspot TZN
Hot Spot
TZN TV
Grafika
Ciekawostki o szkole
Od roku 1971 istnieje w szkole Klub Honorowych Dawców Krwi.
Jubileusz szkoły
Grafika

Zapraszamy na stronę 70-lecia
Losowa fotka
Bursa miejska
Bursa Miejska
x
Wczytywanie...