Ważne daty:

Składanie wniosków wraz z dokumentami:
               od 15 maja do 19 czerwca 2023r. do godz. 15:00
Dokumenty przyjmuje sekretariat w godz. 9:00 - 15:00. Wchodzimy do budynku głównym wejściem. 

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  (mogą być składane również w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył) oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje:
               od 23 czerwca do 10 lipca 2023r. do godz. 15:00
  • 23 czerwca (piątek) w godzinach  11.00 - 14.00
  • 26 czerwca - 5 lipca w godzinach 10.00 - 14.00
  • 6 lipca - 10 lipca w godzinach  9.00 - 15.00
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia: 
                18 lipca 2023r.  

Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do TZN-u poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) wraz z zaświadczeniem lekarskim zawierającym orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu:
                od 18 do 25 lipca 2023r. do  godz.15.00
  • 18 lipca (wtorek) w godzinach  9.00 - 14.00
  • 19 lipca (środa) w godzinach 9.00 - 14.00
  • 20 lipca (czwartek) w godzinach  9.00 - 14.00
  • 21 lipca (piątek) w godzinach  9.00 - 14.00
  • 24 lipca (poniedziałek) w godzinach  9.00 - 14.00
  • 25 lipca (wtorek) w godzinach  9.00 - 15.00
Wydawanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie
                 od 15 maja 2023r. do 20 lipca 2023r.
 
Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach w dniu 26 lipca 2023r. do godz. 14.00

Do 31 sierpnia 2023r. - Podanie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do szkoły.


Dokumenty na rok 2023/2024 do pobrania:
E - dziennik
logo dziennika elektronicznego Vulcan
EGZAMIN ZAWODOWY
Informacje o egzaminie 
Dzwonki
Lekcja 1:     8:00 -   8:45
Lekcja 2:     8:50 -   9:35
Lekcja 3:     9:55 - 10:40
Lekcja 4:   10:45 - 11:30
Lekcja 5:   11:40 - 12:25
Lekcja 6:   12:30 - 13:15
Lekcja 7:   13:20 - 14:05
Lekcja 8:   14:10 - 14:55
Lekcja 9:   15:00 - 15:45
Lekcja 10: 15:50 - 16:35
Lekcja 11: 16:40 - 17:25
Lekcja 12: 17:30 - 18:15
MAPA SZKOŁY

mapa szkoły

Wydarzenia
Matury próbne 6-8 oraz 12 grudnia - trwa! (jeszcze 6 dni)
Wystawienie ocen semestralnych w klasach 5 - 8 dni (15.12.2023)
FACEBOOK - Polub nas!
TZN na Facebooku - Logo TZN i Facebook
 
 
Szkolne Koło Przyjaciół Zwierząt
PUBLIKACJE
 
PROJEKTY UNIJNE

Praktyki zawodowe

LOGOTYPY

TZN TV
Logo TZN TV
Ciekawostki o szkole
Pierwszym dyrektorem szkoły był mgr inż. Antoni Mieczysławski.
Losowa fotka
Hotspot TZN

Hot Spot - logo WiFi

Biuletyn Informacji Publicznej
Strona www.oke.jaworzno.pl
Strona www.pck.org.pl/
Strona www.cke.edu.pl
Certiport
Strona moodle.czest.pl/
Strona www.sep-tzn.czest.pl/
Strona wildesign.pl
Strona natp.edu.pl/
Strona www.czestochowa.czest.pl/