UWAGA!!! 

Zaktualizowano daty zgodnie  
z informacją podaną przez MEN

Dostępny jest też zaktualizowany Regulamin 


Ważne daty:


Składanie wniosków wraz z dokumentami - od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.do godz. 15:00
Dokumenty przyjmuje sekretariat młodzieżowy p.49 (I piętro) w godz. 9.00-15.00.

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (może być składane również w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył):
od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00

Dostarczenie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być składane również w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył) oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje:

                      od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia: 
                               12 sierpnia 2020 r.  

Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do TZN-u poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych:
od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do  godz.15.00
  • 13 sierpnia (czwartek) w godzinach  9.00 - 14.00
  • 14 sierpnia (piątek) w godzinach  9.00 - 14.00
  • 17 sierpnia (poniedziałek) w godzinach 9.00 - 14.00
  • 18 sierpnia (wtorek) w godzinach  9.00 - 15.00
Wydawanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie
                   od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

UWAGA!!!
W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły  w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach w dniu 19 sierpnia 2020 r. godz. 14.00

Do 31 sierpnia 2020 - Podanie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do szkoły


Dokumenty na rok 2020/2021 do pobrania: 
E - dziennik
logo dziennika elektronicznego Vulcan
Wydarzenia
Wystawienie ocen w klasach 1-3 - 14 dni (05.02.2021)
Wywiadówki dla wszystkich klas - 25 dni (16.02.2021)
Wywiadówki dla wszystkich klas - 60 dni (23.03.2021)
Dzwonki
Lekcja 1:     8:00 -   8:45
Lekcja 2:     8:50 -   9:35
Lekcja 3:     9:55 - 10:40
Lekcja 4:   10:45 - 11:30
Lekcja 5:   11:40 - 12:25
Lekcja 6:   12:30 - 13:15
Lekcja 7:   13:20 - 14:05
Lekcja 8:   14:10 - 14:55
Lekcja 9:   15:00 - 15:45
Lekcja 10: 15:50 - 16:35
Lekcja 11: 16:40 - 17:25
Lekcja 12: 17:30 - 18:15
PUBLIKACJE
Publikacje, obraz gazety
Polub nas!
TZN na Facebooku - Logo TZN i Facebook
Zielona szkoła
Wyprawa do Grecji rok 2019
Wyprawa do Italii  rok 2020:
Grafika
TZN TV
Logo TZN TV
Ciekawostki o szkole
W roku 1976 szkoła świętuje swe 30-lecie. Uroczystości odbywają się w Filharmonii Częstochowskiej.
Losowa fotka
Hotspot TZN

Hot Spot - logo WiFi

Jubileusz szkoły
Okładka pamiątkowej płyty DVD jubileuszu
 
Zapraszamy na stronę 70-lecia
Bursa miejska
Bursa Miejska
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona moodle.czest.pl/
Strona www.pck.org.pl/
Strona www.fotos.czest.pl/
Strona www.sep-tzn.czest.pl/
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
Strona www.efs.pl/
Strona www.schronisko.czest.pl/
Strona natp.edu.pl/
Strona www.deutsch.info.pl/