Grafika
Projekt Nowoczesna szkoła, tzn. europejska jakość kształcenia - zakończony
 
Informacje wstępne o projekcie poniżej:
W Technicznych Zakładach Naukowych rusza przedsięwzięcie Nowoczesna szkoła, tzn. europejska jakość kształcenia, realizowane w ramach  Zagranicznej mobilności kadry edukacji szkolnej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). 
Realizacja projektu odbywać się będzie od 31.12.2014 do 30.12.2016 r.
 
Cele projektu:
Cel główny: przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej gotowej do podjęcia nauki na najlepszych uczelniach  lub  pracy na rynku europejskim.
Cele szczegółowe:
  • podniesienie sprawności i jakości komunikowania się nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w języku angielskim, a w przyszłości prowadzenie zajęć 
  • z elementami języka angielskiego;
  • podniesienie jakości oddziaływań wychowawczych i pedagogicznych;
  • zapewnienie coraz wyższych wyników egzaminów zewnętrznych;
  • zdobycie wiedzy o najnowszych metodach nauczania języka angielskiego,  w tym angielskiego zawodowego.
Koordynatorem projektu skierowanego do nauczycieli Technicznych Zakładów Naukowych jest Marzena Leszczak. Udział w projekcie jest bezpłatny. Bierze w nim udział 20 nauczycieli, w tym 5 nauczycieli języka angielskiego oraz 15 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych. 
W ramach projektu uczestnicy wyjadą m.in. na szkolenia językowe do miejscowości Bournemouth w Wielkiej Brytanii oraz  odbędą zajęcia językowe w kraju. Każdy z nich uzyska certyfikat językowy. Dodatkowo planowane jest zdobycie dokumentu Europass - Mobilność. 
Nauczyciele otrzymają przy realizowaniu mobilności wsparcie logistyczne, językowe, kulturowe oraz zapoznają się z osiągnięciami szkoły językowej. W ramach projektu planowany jest zakup tablic interaktywnych, telewizorów, magnetofonów, słowników itp.
Obowiązkiem każdego uczestnika będzie dzielenie się doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły, wykorzystanie zdobytych umiejętności w pracy dydaktycznej, podtrzymywanie nawiązanych kontaktów, szerzenie idei uczenia się przez całe życie, korzystanie z zasobów literatury anglojęzycznej i wskazywanie jej uczniom.  
Projekt Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia zapewni wzmocnienie efektów pracy z uczniem poprzez wzrost autorytetu nauczyciela i prestiżu szkoły w środowisku lokalnym.   
Dokumentacja, zasady rekrutacji i przebieg realizacji projektu znajdują się u koordynatora.
 
Sprawozdanie i zdjęcia z wyjazdu:
Realizacja projektu nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia - Czytaj
 
 
 
 
DNI OTWARTE

ZAPRASZAMY:

24 marca

od 9:00 do 13:00

25 marca

od 10:00 do 13:00

E - dziennik
logo dziennika elektronicznego Vulcan
Dzwonki
Lekcja 1:     8:00 -   8:45
Lekcja 2:     8:50 -   9:35
Lekcja 3:     9:55 - 10:40
Lekcja 4:   10:45 - 11:30
Lekcja 5:   11:40 - 12:25
Lekcja 6:   12:30 - 13:15
Lekcja 7:   13:20 - 14:05
Lekcja 8:   14:10 - 14:55
Lekcja 9:   15:00 - 15:45
Lekcja 10: 15:50 - 16:35
Lekcja 11: 16:40 - 17:25
Lekcja 12: 17:30 - 18:15
EGZAMIN ZAWODOWY
Informacje o egzaminie 
Wydarzenia
Wywiadówki dla wszystkich klas - 2 dni (28.03.2023)
Wiosenna przerwa świąteczna - 11 dni (06-11.04.2023)
Wydawanie certyfikatu egzaminu zawodowego - 12 dni (07.04.2023)
Wystawienie ocen w klasach 4 po gimnazjum - 26 dni (21.04.2023)
Apel poświęcony Konstytucji 3-go maja - 32 dni (27.04.2023)
FACEBOOK - Polub nas!
TZN na Facebooku - Logo TZN i Facebook
 
 
Szkolne Koło Przyjaciół Zwierząt
Zielona szkoła
Grafika
Wyprawa do Grecji rok 2022
Wyprawa do Italii  rok 2020:

Wyprawa do Grecji rok 2019 

Leptokaria 2019

PUBLIKACJE
 
PROJEKTY UNIJNE

MAPA SZKOŁY

mapa szkoły

Pamiętamy 81

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 - Pamiętamy!

TZN TV
Logo TZN TV
Ciekawostki o szkole
W 2013 r. TZN otrzymują tytuł i statuetkę Lider Innowacji
Losowa fotka
Hotspot TZN

Hot Spot - logo WiFi

Jubileusz szkoły
Okładka pamiątkowej płyty DVD jubileuszu
 
Zapraszamy na stronę 70-lecia
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona www.kuratorium.katowice.pl
Certiport
Strona www.pck.org.pl/
Strona www.sep-tzn.czest.pl/
Strona www.cke.edu.pl
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
Strona www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Strona wildesign.pl
Strona moodle.czest.pl/