x
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies w celu identyfikacji użytkownika. Możesz ograniczyć zapisywanie Cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Witaj na www.tzn.edu.pl
Studniówka 2018 

odbędzie się 26 stycznia
Na spotkaniu w dniu 30 maja 2017 Komitet Studniówkowy ustalił wstępne koszty w roku szkolnym 2017/2018.

Opłaty za Bal Studniówkowy: 
 • 500 zł za parę idącą na bal (osoba w parze nie jest maturzystą w TZN), 
 • 400 zł za osobę bez pary idącą na bal, 
Opłaty inne - 
100 zł 
wpłacają osoby nieuczestniczące w Balu Studniówkowym. Kwota ta 
obejmuje: zdjęcia do dokumentów, tablo klasowe formatu A4, tablo szkolne, woda butelkowana 
dla absolwentów w czasie egzaminów maturalnych, catering w czasie matur, materiały pamiątkowe na zakończenie edukacji w szkole, kwiaty na zakończenie nauki w szkole.
 

Opłaty należy wnieść do 31 grudnia 2017r
Istnieje możliwość wpłat w ratach po 50% w terminie: 
 • I rata do 30 listopada 2017r. jest jednocześnie deklaracją udziału w Balu, 
 • II rata do 31 grudnia 2017r. 
Rachunek bankowy do wpłat: 
Komitet Studniówkowy przy TZN Częstochowa
21 1750 0012 0000 0000 3747 1698
W tytule wpłaty koniecznie należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę, celem poprawnej identyfikacji wpłaty.
W przypadku pytań proszę pisać na adres:

Grafika
W treści podając dodatkowo swoje nazwisko, imię, klasę oraz nazwisko wychowawcy.
Regulamin studniówki jest dostępny tu: >>>czytaj regulamin<<<
----------------------------------------------------------------------------------
Dnia 17 października 2017 odbyło się spotkanie Komitetu Studniówkowego.
Od ostatniego zebrania rodzice podpisali umowę z Halą Polonia oraz firmą 
Foto Video ARKA. Na spotkaniu podjęli również decyzję poprzez głosowanie co do firmy cateringowej - liczbą głosów 10:3 wybrano firmę Amaro De Sa, oraz komitet podjął jednogłośnie decyzję co do zespołu muzycznego którym będzie LAVADO+DJ. Umowy 
zostaną podpisane do kolejnego spotkania,  które odbędzie się 14 listopada 2017 r.
----------------------------------------------------------------------------------
Dnia 26 września 2017 odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Studniówkowego ustalono, że ostateczne decyzje zostaną podjęte na kolejnym spotkaniu,  które odbędzie się 17 października 2017 r.
----------------------------------------------------------------------------------
W dniu 19 września 2017 roku o godz. 17.30, odbyło się spotkanie Komitetu Studniówkowego TZN. Na spotkaniu zapoznano się ze, sprawozdaniem poprzedniego Komitetu Studniówkowego oraz uwagami dotyczącymi współpracy z wybranymi w poprzednim roku podmiotami. Otwarto również koperty z ofertami, złożonymi w wymaganym terminie w sekretariacie Szkoły. Na usługę cateringową dotyczącą obsługi gastronomicznej studniówki złożono cztery oferty (alfabetycznie).
 • Amaro De Sa

 • Kleopatra

 • Rick Catering

 • Złote Arkady

Na usługę dotyczącą oprawy foto i wideo studniówki, złożono jedna ofertę
 • Foto Video ARKA

Na usługę oprawy muzycznej studniówki złożono dwie oferty (alfabetycznie)
 • Lavado i DJ

 • Rock Band Stokrotki i DJ 

Na usługę dotyczącą ochrony studniówki nie złożono ofert
Po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami, Komitet Studniówkowy postanowił rozdać w klasach maturalnych materiały reklamowe zespołów muzycznych, każda z klas ma zdecydować który z zespołów byłby chętniej widziany na studniówce. Komitet zdecydował się zaprosić na spotkanie  w dniu 26 września 2017 roku oferentów wg. harmonogramu:
 • godz. 16.10 Amaro De Sa

 • godz. 16.40 Złote Arkady

 • godz. 17.10 Foto Video ARKA

Wymienione podmioty zostaną powiadomione również drogą telefoniczną o dacie i godzinie spotkania. Bardzo prosimy firmy cateringowe oraz fotovideo o przygotowanie prezentacji trwającej nie dłuższej niż 10 min, tak by pozostałe 20 min pozostawić na pytanie Komitetu.
----------------------------------------------------------------------------------

Komitet Studniówkowy przy TZN 
zaprasza do złożenia ofert 
na rok szkolny 2017/2018:
 • usługę cateringową dotyczącą obsługi gastronomicznej studniówki
 • usługę oprawy foto i wideo studniówki
 • na usługę oprawy muzycznej studniówki
 • na usługę dotyczącą ochrony studniówki.
Minimalne wymagania dotyczące usługi cateringowej dotyczącej obsługi gastronomicznej studniówki:
1. Ilość osób - około 650 osób (zastrzegamy możliwość zmiany liczby 
      uczestników),
2. Minimum 4 gorące posiłki w tym 2 podawane do stołu, a reszta w formie bufetu
        - zimna płyta
        - napoje zimne i gorące
3. Cenę prosimy podać w przeliczeniu na 1 osobę. 
4. Cena ma obejmować wszystkie składniki obsługi.
5. Oferent musi posiadać wszelkie badania i uprawnienia  do organizacji 
      żywienia zbiorowego.

Minimalne wymagania dotyczące  usługi oprawy foto i wideo studniówki. 
1. Ilość klas - 12,
2. Liczebność klas - do 30 osób,
3. Oferent musi wykazać posiadane doświadczenie w obsłudze 
       foto i wideo imprez masowych,
4. W zakresie zamówienia należy uwzględnić:
 • film studniówkowy wraz z prezentacją klas oraz okładkę klasową;
 • telebim;
 • kran filmowy;
 • zdjęcia grupowe klas;
 • zdjęcia reportażowe;
 • kącik fotograficzny + fotobudka;
 • zdjęcia legitymacyjne dla każdego z uczniów;
 • wykonanie tablo klasowych;
 • zaproszenie zbiorowe oraz zaproszenia indywidualne dla Grona Pedagogicznego
 • prosimy o podanie ilości fotoreporterów na klasę.
5. Należy określić cenę całościowego kompletu w przeliczeniu na jedną osobę.

Minimalne wymagania dotyczące usługi oprawy muzycznej studniówki:
1. Ilość osób - około 650 osób (zastrzegamy możliwość zmiany liczby 
      uczestników),

2.  Zapewnienie ciągłości obsługi muzycznej (zespół DJ)
3. Oferent musi wykazać posiadane doświadczenie w obsłudze oprawy
    muzycznej imprez masowych oraz dostarczenie 15 płyt CD z prezentacją zespołu.

Oferty pisemne prosimy złożyć w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach w sekretariacie szkoły do dnia 18.09.2017r. do godz.14.00.
   Adres składania ofert: 
      Techniczne Zakłady Naukowe - Sekretariat (pokój 48)
      ul. Jasnogórska 84/90, 42-217 Częstochowa

Na kopercie należy umieścić  adres oferenta oraz (w zależności od rodzaju oferty) informację:

 "Oferta obsługi gastronomicznej - STUDNIÓWKA 2018"
lub:
"Oferta oprawy foto i wideo - STUDNIÓWKA 2018"
lub:
"Oferta oprawy muzycznej studniówki - STUDNIÓWKA 2018"
lub:
"Oferta ochrony studniówki - STUDNIÓWKA 2018"

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie podana po dniu 30 września 2017r. na stronie szkoły.


Wydarzenia
Wydawanie świadectw po sesji 181 - 30 dni (23.03.2018)
Wiosenna przerwa świąteczna - 36 dni (29.03-03.04.2018)
Zakończenie roku klasy maturalne - 65 dni (27.04.2018)
Zakończenie Roku Szkolnego - 121 dni (22.06.2018)
Dzwonki
Lekcja 1:     8:00 -   8:45
Lekcja 2:     8:50 -   9:35
Lekcja 3:     9:55 - 10:40
Lekcja 4:   10:45 - 11:30
Lekcja 5:   11:40 - 12:25
Lekcja 6:   12:30 - 13:15
Lekcja 7:   13:20 - 14:05
Lekcja 8:   14:10 - 14:55
Lekcja 9:   15:00 - 15:45
Lekcja 10: 15:50 - 16:35
Lekcja 11: 16:40 - 17:25
Lekcja 12: 17:30 - 18:15
Hotspot TZN
Hot Spot
TZN TV
Grafika
Ciekawostki o szkole
W roku szkolnym 1951/ 52 wprowadzono nazwę Państwowe Technikum Górnictwa Rud Żelaza.
Polub nas!
Jubileusz szkoły
Grafika

Zapraszamy na stronę 70-lecia
Bursa miejska
Bursa Miejska
Losowa fotka
x
Wczytywanie...