Najważniejsze zasady podczas matur

Najważniejsze zasady podczas matur

30.04.2021, 18:11 Karol Kaczmarek

Przypominamy najważniejsze szczególne zasady obowiązujące podczas egzaminu maturalnego: 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdrowa osoba, bez objawów choroby.

 2. Zdający zgłaszają się na egzamin najpóźniej na 30 minut przed godziną jego rozpoczęcia.

 3. Po wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk płynem do dezynfekcji.

 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym urządzeń telekomunikacyjnych

 5. Każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych oraz materiałów i przyborów pomocniczych

 6. W dniach odbywających się egzaminów - obowiązuje zakaz parkowania na terenie szkolnym samochodów przez maturzystów.

 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin zdający może przynieść własną butelkę z wodą.

 8. Na terenie szkoły obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu wyznaczonych miejsc przez zdających

 9. Podczas wpuszczania uczniów do sali członek ZN może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości

 10. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:  - podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane pytanie, - wychodzi do toalety, - kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.

 11. We wszystkich miejscach obowiązuje zachowywanie co najmniej 1,5- metrowego odstępu.

Kronika

Ta aktualność posiada powiązany wpis w kronice!
Komentarze

Brak komentarzy do tego wpisu...


EGZAMIN - LATO 2021
Wytyczne COVID dla zdających
Którędy na egzamin
Informacje o egzaminie 
E - dziennik
logo dziennika elektronicznego Vulcan
Wydarzenia
Matura - trwa! (jeszcze 11 dni)
Wywiadówki - 7 dni (18.05.2021)
Wydawanie dyplomów technika - 17 dni (28.05.2021)
Wystawianie ocen końcoworocznych - 38 dni (18.06.2021)
Egzamin zawodowy Forma D - 41 dni (21.06.2021)
Dzwonki
Lekcja 1:     8:00 -   8:45
Lekcja 2:     8:50 -   9:35
Lekcja 3:     9:55 - 10:40
Lekcja 4:   10:45 - 11:30
Lekcja 5:   11:40 - 12:25
Lekcja 6:   12:30 - 13:15
Lekcja 7:   13:20 - 14:05
Lekcja 8:   14:10 - 14:55
Lekcja 9:   15:00 - 15:45
Lekcja 10: 15:50 - 16:35
Lekcja 11: 16:40 - 17:25
Lekcja 12: 17:30 - 18:15
PUBLIKACJE
 
Polub nas!
TZN na Facebooku - Logo TZN i Facebook
Zielona szkoła
Wyprawa do Grecji rok 2019
Wyprawa do Italii  rok 2020:
Grafika
TZN TV
Logo TZN TV
Ciekawostki o szkole
Pierwszym dyrektorem szkoły był mgr inż. Antoni Mieczysławski.
Losowa fotka
Hotspot TZN

Hot Spot - logo WiFi

Jubileusz szkoły
Okładka pamiątkowej płyty DVD jubileuszu
 
Zapraszamy na stronę 70-lecia
Bursa miejska
Bursa Miejska
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona www.cke.edu.pl
Strona www.kuratorium.katowice.pl
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
Strona www.sep-tzn.czest.pl/
Strona www.czestochowa.czest.pl/
Strona moodle.czest.pl/
Strona www.fotos.czest.pl/
Strona natp.edu.pl/
Strona www.schronisko.czest.pl/