Zapraszamy do udziału w XII edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego Chipset

Autor: Marcin Kowalczyk Data: 18.01.2022

   Dyrekcja Technicznych Zakładów Naukowych im gen Władysława Sikorskiego w Częstochowie serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w XII edycji Wojewódzkiego Konkursu informatycznego Chipset. Nadrzędnym celem Konkursu jest popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród uczniów szkół podstawowych. Na zwycięzców czekają nagrody i dyplomy!

1. Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap internetowy, on-line odbędzie się 09 marca 2022 roku w godzinach od 10:00 do 15:00 i potrwa 45 minut, ma on charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestników Konkursu za pomocą komputera na platformie e-learningowej. Test składa się z kilkudziesięciu pytań.

II etap szkolny odbędzie się 23 marca 2022 roku o godzinie 10:00 w Technicznych Zakładach Naukowych im gen Władysława Sikorskiego w Częstochowie ul. Jasnogórska 84/90 42-200 Częstochowa i polegał będzie na rozwiązaniu zadań teoretyczno-praktycznych
w siedzibie organizatora Konkursu.

Plan II etapu Konkursu:

09:30 - 10:00 Rejestracja grup przybyłych na II etap Wojewódzkiego Konkursu informatycznego Chipset
10:00 - 10:30 Wojewódzki Konkurs informatyczny Chipset II etap - rozwiązywanie arkusza konkursowego
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 11:30 Wojewódzki Konkurs informatyczny Chipset II etap - rozwiązywanie zadań praktycznych
11:30 - 12:30 Prezentacja Technicznych Zakładów Naukowych
12:30 - 13:00 Wręczenie nagród i zakończenia Konkursu

W przypadku niesprzyjającej sytuacji epidemicznej Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy przeprowadzenia II etapu Konkursu na formę zdalną. Ostateczna informacja o obowiązującej formie przebiegu II etapu zostanie przekazana szkołom, uczestnikom i ich opiekunom w dniu ogłoszenia wyników I etapu Konkursu.

2. Zgłoszenie uczestników Konkursu - grup składających się z dwóch uczniów - następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie Konkursu w dniach 21 stycznia 2022 - 08 marca 2022 r.

3.Regulamin Konkursuoraz szczegółowe informacje techniczne znajdują się na stronie Konkursu.

4. Dla uczestników Konkursu przygotowaliśmy specjalną instrukcję odnośnie obsługi platformy e-learningowej MOODLE na której zostanie przeprowadzony Konkurs. Prosimy wszystkich uczestników o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją.

Dyrektorów Szkół Podstawowych bardzo prosimy o zgłoszenie Konkursu CHIPSET do Kuratorium Oświaty w Katowicach, aby mógł być wpisany na świadectwa ukończenia szkoły podstawowej uczniów, których grupy uzyskają trzy pierwsze miejsca w rywalizacji (w regulaminie zostały wyróżnione zakresy informacji, które są niezbędne do zgłoszenia Konkursu)

Zapraszamy serdecznie do udziału w Konkursie i życzymy wszystkim sukcesu.

XI edycja Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego Chipset rozstrzygnięta

Autor: Marcin Kowalczyk Data: 15.03.2021

12 marca 2021 w Technicznych Zakładach Naukowych odbyła się XI edycja Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego CHIPSET, przeprowadzona w formule online. Laureatami XI edycji Konkursu zostali:

I miejsce Jakub Dyrszka, Konrad Gwiazda opiekun Adrian Zieliński
ze Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Tychach

II miejsce Kacper Paliga, Damian Brzozowski opiekun Monika Rakowska
ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. H. Poświatowskiej w Częstochowie

III miejsce Patryk Kowalski, Mateusz Mrozicki opiekun Izabela Tkaczyk - Romanowska
ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu

Pełne wyniki Konkursu rozesłane zostały pocztą elektroniczną.

NAGRODY DLA LAUREATÓW WYSŁANE ZOSTANĄ DO SZKÓŁ.

Gratulujemy Uczestnikom i zapraszamy za rok na XII edycje Konkursu!Zapraszamy do udziału w XI edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego Chipset

Autor: Marcin Kowalczyk Data: 10.02.2021

   Dyrekcja Technicznych Zakładów Naukowych im gen Władysława Sikorskiego w Częstochowie serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w XI edycji Wojewódzkiego Konkursu informatycznego Chipset. Nadrzędnym celem Konkursu jest popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród uczniów szkół podstawowych. Na zwycięzców czekają nagrody i dyplomy!

1. Konkurs on-line odbędzie się 12 marca 2021 roku o godzinie 15:00 i potrwa 60 minut,
ma on charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestników Konkursu
za pomocą komputera na platformie e-learningowej.

2. Zgłoszenie uczestników Konkursu - grup składających się z dwóch uczniów - następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie Konkursu w dniach 15 luty 2021 - 10 marzec 2021 r.

3.Regulamin Konkursu oraz szczegółowe informacje techniczne znajdują się na stronie Konkursu oraz pod adresem poczty elektronicznej konkurs@tzn.edu.pl

4. Dla uczestników Konkursu przygotowaliśmy specjalną instrukcję odnośnie obsługi platformy
e-learningowej MOODLE na której zostanie przeprowadzony Konkurs. Prosimy wszystkich uczestników o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją.

Zapraszamy serdecznie do udziału w Konkursie i życzymy wszystkim sukcesu.

X edycja Konkursu informatycznego Chipset rozstrzygnięta

Autor: Marcin Kowalczyk Data: 01.03.2020   27 marca 2020 roku w Technicznych Zakładach Naukowych odbył się finał X edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego CHIPSET do finałowego etapu rywalizacji zakwalifikowało się 40 młodych adeptów informatyki. Drugi etap Konkursu składał się z dwóch części w pierwszej teoretycznej uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać 20 zadań w czasie 30 min, w drugiej praktycznej do wykonania były dwa zadania. Po 90 minutach rywalizacji wyłonieni zostali laureaci Konkursu.

  Zwycięzcami X edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego CHIPSET zostali Mateusz Woliński i Janusz Polak uczniowie Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej, drugie miejsce zajęli uczniowie Jakub Walczak i Mateusz Gajewski ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu , trzecie miejsce przypadło w udziale Hubertowi Kozakowi i Pawłowi Krzypkowskiemu ze Szkoły Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie.

  W oczekiwaniu na wyniki Konkursu uczestnikom zaprezentowano kierunki kształcenia Technicznych Zakładów Naukowych, zwycięzcy Konkursu obdarowani zostali nagrodami ufundowanymi przez Radę Rodziców Technicznych Zakładów Naukowych, firmę Grupa ABS oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Częstochowie.

Gratulujemy Uczestnikom i zapraszamy za rok na XI edycje Konkursu!Lista grup zakwalifikowanych do II etapu
X edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego CHIPSET

Autor: Marcin Kowalczyk Data: 18.02.2020

  Dziękujemy za udział i gratulujemy osiągniętych wyników w tym trudnym i wymagającym Konkursie, wszystkich uczestników już teraz zapraszamy za rok na następną edycje konkursu. Poniżej prezentujemy listę grup zakwalifikowanych do II etapu X edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego CHIPSET. II etap szkolny odbędzie się 27 lutego 2020 roku o godzinie 10:00
w Technicznych Zakładach Naukowych im gen Władysława Sikorskiego w Częstochowie ul. Jasnogórska 84/90 42-200 Częstochowa
i polegał będzie na rozwiązaniu zadań teoretycznych i praktycznych w siedzibie organizatora Konkursu.

Plan II etapu Konkursu:

09:30 - 10:00 Rejestracja grup przybyłych na II etap Wojewódzkiego Konkursu informatycznego Chipset

10:00 - 10:30 Wojewódzki Konkurs Informatyczny Chipset II etap - rozwiązywanie zadań teoretycznych

10:30 - 10:45 Przerwa

10:45 - 11:30 Wojewódzki Konkurs Informatyczny Chipset II etap - rozwiązywanie zadań praktycznych

11:30 - 12:30 Prezentacja Technicznych Zakładów Naukowych

12:30 - 13:00 Wręczenie nagród i zakończenia Konkursu

Wyniki wszystkich grup.

Zapraszamy serdecznie uczniów i opiekunów do udziału w finałowym etapie konkursu.


Zapraszamy do udziału w X edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego Chipset

Autor: Marcin Kowalczyk Data: 20.01.2020

   Dyrekcja Technicznych Zakładów Naukowych im gen Władysława Sikorskiego w Częstochowie serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w X edycji Wojewódzkiego Konkursu informatycznego Chipset. Nadrzędnym celem Konkursu jest popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród uczniów gimnazjów. Na zwycięzców czekają nagrody i dyplomy!

1. Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap internetowy, on-line odbędzie się 17 lutego 2020 roku w godzinach od 10:00 do 15:00 i potrwa 45 minut, ma on charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestników Konkursu za pomocą komputera na platformie e-learningowej. Test składa się z kilkudziesięciu pytań.

II etap szkolny odbędzie się 27 lutego 2020 roku o godzinie 10:00 w Technicznych Zakładach Naukowych im gen Władysława Sikorskiego w Częstochowie ul. Jasnogórska 84/90 42-200 Częstochowa i polegał będzie na rozwiązaniu zadań teoretyczno-praktycznych
w siedzibie organizatora Konkursu.

Plan II etapu Konkursu:

09:30 - 10:00 Rejestracja grup przybyłych na II etap Wojewódzkiego Konkursu informatycznego Chipset

10:00 - 10:30 Wojewódzki Konkurs informatyczny Chipset II etap - rozwiązywanie arkusza konkursowego

10:30 - 10:45 Przerwa

10:45 - 11:30 Wojewódzki Konkurs informatyczny Chipset II etap - rozwiązywanie zadań praktycznych

11:30 - 12:30 Prezentacja Technicznych Zakładów Naukowych

12:30 - 13:00 Wręczenie nagród i zakończenia Konkursu

2. Zgłoszenie uczestników Konkursu - grup składających się z dwóch uczniów - następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie Konkursu w dniach 27 stycznia 2020 - 14 lutego 2020 r.

3.Regulamin Konkursu oraz szczegółowe informacje techniczne znajdują się na stronie Konkursu oraz pod adresem poczty elektronicznej konkurs@tzn.edu.pl

4. Dla uczestników Konkursu przygotowaliśmy specjalną instrukcję odnośnie obsługi platformy e-learningowej MOODLE na której zostanie przeprowadzony Konkurs. Prosimy wszystkich uczestników o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją.

Zapraszamy serdecznie do udziału w Konkursie i życzymy wszystkim sukcesu.

IX edycja Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego CHIPSET rozstrzygnięta

Autor: Marcin Kowalczyk Data: 20.03.2019

Zakończyła się IX edycja Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego CHIPSET, z grona 100 dwuosobowych grup do finałowego etapu rywalizacji zakwalifikowały się 24 grupy. Laureatami IX edycji Konkursu zostali:

I miejsce Paweł Zając, Marcin Kania opiekun Anna Włodarczyk ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy

II miejsce Szymon Kałuża, Patrycja Praska opiekun Alicja Radek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu

III miejsce Anna Świerzy, Jakub Olczyk opiekun Alicja Radek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu

W trakcie oczekiwania na wyniki konkursu uczestnikom konkursu zaprezentowane zostały kierunki kształcenia w Technicznych Zakładach Naukowych, odbyła się pokazowa lekcja języka angielskiego zawodowego przygotowana przez Panią Agatę Leśniczek. Dyplomy i nagrody finalistom oraz laureatom konkursu wręczył Dyrektor TZN Karol Kaczmarek wraz z właścicielem firmy ABS Dawidem Sobierajem. Puchar Dyrektora TZN dla zwycięskiego gimnazjum powędrował do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu.

Pełne wyniki Konkursu rozesłane zostały pocztą elektroniczną.

Gratulujemy Uczestnikom i zapraszamy za rok na X edycje Konkursu!Finał V edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego Chipset roztrzygniety

Autor: Marcin Kowalczyk Data: 11.03.2015

  10 marca 2015 w Technicznych Zakładach Naukowych odbył się finałowy etap V Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego CHIPSET z grona 190 uczestników konkursu do drugiego etapu zaproszonych zostało 21 grup z najwyższymi wynikami. Po zaciętej rywalizacji laureatami V edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego CHIPSET zostali:

Dominik Kupiński i Dominik Zakrzewski (opiekun: Beata Bartocha) z Gimnazjum nr 7 im. Noblistów Polskich w Rudzie Śląskiej.

Drugie miejsce zajeli uczniowie:

Marcin Badora i Wiktor Lewandowski (opiekun: Paweł Włodarczyk) z Zespółu Szkół w Koziegłowach

Trzecie miejsce przypadło w udziale:

Kamilowi Uchnast i Bartłomiejowi Leszek (opiekunowie: Magdalena Szymankiewicz, Bożena Daszczyńska) z Gimnazjum nr 5 w Myszkowie

  Zwycięzcy konkursu obdarowani zostali tabletami, a pozostali laureaci książkami i gadżetami ufundowanymi przez Stowarzyszenie KISS i firmę KOKIS s.c. W trakcie oczekiwania na wyniki organizatorzy przygotowali prezentacje druku 3D przy użyciu drukarki ZORTRAX M200 oraz hexacoptera zaprojektowanego przez ucznia TZN Bartłomieja Skuze, uczniowie czwartych klas technikum informatycznego zaprezentowali lekcje języka angielskiego zawodowego, ponadto odbyła się prezentacja kierunków kształcenia Technicznych Zakładów Naukowych i „Pokaz magii” dla opiekunów uczestników przygotowany przez ucznia Dawida Nabiałka.
  Wojewódzki Konkurs Informatyczny CHIPSET cieszy się dużą popularnością wśród uczniów gimnazjum, podstawowymi celami jakie przyświecają organizatorom, jest promocja osiągnięć uczniów i nauczycieli, promocja technologii informatycznych oraz Technicznych Zakładów Naukowych. Gratulujemy wszystkim uczestnikom Konkursu udział w finale tak wymagającego Konkursu jest dużym osiągnieciem, zapraszamy serdecznie za rok na VI edycje Konkursu.

Konkurs Chipset objęty honorowymi patronatami

Autor: Marcin Kowalczyk Data: 04.03.2015

   Z radością informujemy, że finał V edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego CHIPSET został objęty honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Częstochowy - Krzysztofa Matyjaszczyka.
  Ponadto organizatorzy Konkursu nawiązali współprace z Stowarzyszeniem Komputer I Sprawy Szkoły KISS misją stowarzyszenia jest organizacja szkoleń oraz konferencji dla nauczycieli, ponadto Stowarzyszenie KISS bierze czynny udział w organizacji konkursów informatycznych. Stowarzyszenie ufundowało atrakcyjne nagrody dla laureatów Konkursu.
   Finał konkursu odbędzie się 10 marca 2015 roku w Technicznych Zakładach Naukowych.
Objęcie konkursu honorowymi patronatami jest dużym wyróżnieniem zarówno dla organizatorów
jak i uczestników konkursu.


IV edycja Konkursu informatycznego Chipset rozstrzygnięta

Autor: Marcin Kowalczyk Data: 04.03.2014Zakończyła się IV edycja Konkursu Informatycznego CHIPSET, z grona 123 dwuosobowych grup do finałowego etapu rywalizacji zakwalifikowały się 22 grupy. Laureatami IV edycji Konkursu zostali:

I miejsce Łukasz Mikołajczyk, Mateusz Szymczyk opiekun Karolina Przybył z Zespoł Szkół
we Wrzosowej

II miejsce Dominik Zakrzewski, Dominik Kupiński opiekun Beata Bartocha z Gimnazjum nr 7
w Rudzie Śląskiej

III miejsce Kamil Grabiszewski, Marcin Badora opiekun Paweł Włodarczyk z Zespółu Szkół
w Koziegłowach

W trakcie oczekiwania na wyniki konkursu uczestnikom konkursu zaprezentowane zostały kierunki kształcenia w Technicznych Zakładach Naukowych, uczniowie TZN przedstawili zbudowany przez siebie projekt quadrocoptera odbyła się również pokazowa lekcja języka angielskiego zawodowego. Dyplomy i nagrody finalistom oraz laureatom konkursu wręczyła Dyrektor TZN Jolanta Sacharczuk. Puchar Dyrektora TZN dla zwycięskiego gimnazjum powędrował do Zespołu Szkół we Wrzosowej. Pełna lista wyników konkursu znajduje się na stronie.

Gratulujemy Uczestnikom i zapraszamy za rok na V edycje Konkursu!

III edycja Konkursu Chipset rozstrzygniętaAutor: Marcin Kowalczyk Data: 14.03.2013

   12 marca zakończyła się III edycja Wojewódzkiego Konkurs Informatycznego CHIPSET. Spośród 66 dwuosobowych grup do finałowego etapu rywalizacji zakwalifikowanych zostało 21 grup.
W pierwszej części finałowej rozgrywki uczniowie musieli wykonać 30 zadań teoretycznych na platformie e-learningowej, oraz po 15 minutowej przerwie zadanie praktyczne polegające na zaplanowaniu wycieczki szkolnej z wykorzystaniem zasobów Internetu i poprawnym sformatowaniu programu wycieczki w programie MS Word.

W klasyfikacji generalnej zwyciężył zespół:

Mateusz Szymczyk i Damian Ujma (opiekun: Karolina Przybył) z Zespołu Szkół we Wrzosowej.

Drugie miejsce:

Wojciech Miśta i Bartosz Duda (opiekun: Magdalena Szymankiewicz) z Gimnazjum nr 5 im. Roberta Schumana w Myszkowie

Trzecie miejsce:

Mateusz Dobosz i Tomasz Masłoń (opiekun: Urszula Muszalska) z Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Poczesnej

   W trakcie oczekiwania na wyniki konkursu odbyła się prezentacja kierunków kształcenia Technicznych Zakładów Naukowych, uczniowie kierunku technik mechanik lotniczy zaprezentowali uczestnikom projekt bezzałogowca BZYK oraz lekcję pokazową z języka angielskiego.
   Nagrodę Dyrektora Technicznych Zakładów Naukowych dla zwycięskiego gimnazjum wręczyła Dyrektor TZN Jolanta Sacharczuk. W czasie uroczystego ogłoszenia wyników Laureaci otrzymali cenne nagrody, zwycięzców obdarowano aparatami fotograficznymi NIKON, książkami o tematyce informatycznej oraz innymi gadżetami ufundowanymi przez Stowarzyszenie HUMANEO, jak również voucherami na kursy w ramach programu NAPT: 3101 (SUSE Linux Enterprise 11 Fundamentals) i 3102 (SUSE Linux Enterprise 11 Administration) ufundowanymi przez firmę Novell Polska.
Wyniki konkursu opublikowane są na stronie.
   Organizatorzy Konkursu składają serdeczne podziękowania Stowarzyszeniu HUMANEO za wsparcie merytoryczne podczas tworzenia zestawów zadań konkursowych oraz ufundowanie cennych nagród dla uczestników i firmie Novell Polska za vouchery na kursy 3101 i 3102.

Wszystkich gimnazjalistów zapraszamy za rok na IV edycję Konkursu.


Konkurs Chipset objęty honorowymi patronatami

Autor: Marcin Kowalczyk Data: 08.03.2013

   Z radością informujemy, że finał Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego CHIPSET został objęty honorowym patronatem przez Śląskiego Kuratora Oświaty - Stanisława Fabera oraz przez Prezydenta Miasta Częstochowy - Krzysztofa Matyjaszczyka. Finał konkursu odbędzie się 12 marca 2013 roku w Technicznych Zakładach Naukowych. Objęcie go honorowymi patronatami jest dużym wyróżnieniem zarówno dla organizatorów jak i uczestników konkursu.


II edycja Konkursu informatycznego Chipset rozstrzygnięta

Autor: Marcin Kowalczyk Data: 21.03.2012   Aż 70 dwuosobowych grup wzięło udział w drugiej edycji Konkursu informatycznego Chipset, do finałowego etapu rywalizacji zakwalifikowanych zostało 20 grup. W pierwszej części finałowej rozgrywki uczniowie musieli wykonać 20 zadań teoretycznych na platformie e-learningowej, oraz po 15 minutowej przerwie trzy niezwykle skomplikowane zadania praktyczne.

W klasyfikacji generalnej zwyciężył zespół:

Mateusz Szymczyk i Damian Ujma (opiekun: Karolina Przybył) z Zespołu Szkół we Wrzosowej.

Drugie miejsce:

Amadeusz Wach i Mikołaj Grabara (opiekun: Jakub Kościelny) z Gimnazjum nr 14 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie.

Trzecie miejsce:

Mario Gałkowski i Kajetan Suchański (opiekun: Jacek Jura) z Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów w Częstochowie.

   W trakcie oczekiwania na wyniki konkursu odbyła się prezentacja kierunków kształcenia Technicznych Zakładów Naukowych. Nagrodę Dyrektora Technicznych Zakładów Naukowych dla zwycięskiego gimnazjum wręczyła Dyrektor TZN Jolanta Sacharczuk, laureatów obdarowano akcesoriami komputerowymi oraz książkami informatycznymi. Pełna lista wyników Konkursu znajduje się na stronie.

Wszystkich gimnazjalistów zapraszamy za rok na następną edycję Konkursu.I edycja Konkursu informatycznego Chipset zakończonaAutor: Marcin Kowalczyk Data: 23.03.2011

  Sukcesem zakończył się II etap Konkursu informatycznego dla gimnazjalistów Chipset zorganizowany w hali sportowej TZN. W rywalizacji brało udział 20 grup, które miały do rozwiązania arkusz 21 zadań.

I miejsce zajęli uczniowie:

Katarzyna Białas i Jakub Pamuła z Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstanek
w Częstochowie

II miejsce po dogrywce przypadło uczniom

Mikołajowi Grabarze i Amadeuszowi Wachowi z Gimnazjum nr 14 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie,

III miejsce zajęli uczniowie

Sebastian Dzięcioł i Dariusz Pisula z Gimnazjum nr 17 w Częstochowie

   W trakcie sprawdzania prac konkursowych odbył się koncert zespołu szkolnego "To ZNaczy" oraz pokaz filmu „Agenci TZN”. Nagrody wręczył Dyrektor d.s. pedagogicznych mgr inż. Karol Kaczmarek.

Wszystkich gimnazjalistów zapraszamy za rok na następną edycję Konkursu.


WyszukiwarkaCzerwiec 2022

Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Kategorie Konkursu

Patronat honorowy