Technik programista

Czym zajmuje się technik programista?

 • tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
 • programowania aplikacji internetowych,
 • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią;
 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Dlaczego warto zostać technikiem programistą?

Technik programista to obecnie w branży IT jeden z najbardziej poszukiwanych pracowników. Po ukończeniu edukacji może znaleźć pracę w działach informatycznych wielu firm, firmach z sektora IT, start-upach, firmach tworzących nie tylko oprogramowanie komputerowe, ale również strony i aplikacje internetowe. Osoby te mogą bez problemu prowadzić własną działalność i świadczyć usługi doradcze, również na odległość.

Jak można zostać technikiem programistą?

Ukończyć technikum na kierunku technik programista i w trakcie nauki zdać wymagane egzaminy z kwalifikacji związanych z zawodem.

Czego nauczymy przyszłego technika programistę?

 • analizy i tworzenia algorytmów
 • tworzenia kodu i jego modyfikacji w kilku językach programowania
 • testowania kodu w celu eliminacji błędów oraz podniesienia poziomu niezawodności i bezpieczeństwa aplikacji
 • usuwania błędów w kodzie programu po analizie problemów celem znalezienia najlepszych rozwiązań i optymalizacji kodu
 • analizy projektu i architektury aplikacji
 • definiowania funkcjonalności oprogramowania zgodnie z oczekiwaniami użytkowników
 • interpretowania założeń klienta co do wymagań aplikacji
 • tworzenia interfejsów zgodnych z wytycznymi klienta
 • tworzenia i wykorzystywania struktur danych
 • współpracy z innymi zespołami w celu realizacji projektu zgodnie z oczekiwaniami klienta
 • implementacji warstw front-end i back-end
 • budowanie witryn i aplikacji mobilnych z wykorzystaniem API
 • tworzenia i programowania aplikacji na platformy mobilne
 • analizowania uruchomionych rozwiązań i prezentowania wniosków końcowych z ich działania
 • podejmowania działań ukierunkowanych na rozwój i utrzymanie aplikacji
 • analizy i przygotowywania dokumentacji technicznej aplikacji oraz instrukcji obsługi dla użytkowników końcowych
 • organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz ergonomii

Czym się różnimy od innych zawodów w technikach?

Technik programista to z pewnością jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów branży IT. Kierowany jest do osób z predyspozycjami do analizy matematycznej, umiejętnościami  analitycznego myślenia i logicznej analizy problemu. Osoba wykonująca ten zawód powinna być komunikatywna i otwarta na umiejętności pracy w zespole, gotowa do rozwiązywania problemów, ale również do zadawania pytań. Technik programista nie jest jednak zawodem tak uniwersalnym, o tak dużym zakresie możliwości podjęcia pracy w branży IT, jak technik informatyk. 

Co możemy uzyskać podczas kilku lat kształcenia w szkole?

Biorąc udział w projektach organizowanych w szkole uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności związane z zawodem:

 • pogłębiają wiedzę z zajęć lekcyjnych lub poszerzają ją w kwestiach innych kierunków zwiazanych z informatyką,
 • uczestniczą w praktykach i stażach zagranicznych,
 • zdobywają certyfikaty branżowe zwiększające szanse na znaleznienie po ukończeniu szkoły lepiej płatnej pracy.

Dlaczego warto uczyć się na kierunku technik programista?

Po skończeniu szkoły i zdobyciu dwóch kwalifikacji związanych z zawodem uzyskasz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technika programisty. Możesz być pewien, że dodatkowo:

 • będziesz się kształcić w jednym z najbardziej prestiżowych zawodów,
 • jako fachowiec w wybranym zawodzie nie będziesz miał prawdoopdobnie problemu, po zakończeniu nauki w szkole, ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy,
 • twoja praca nie będzie musiała mieć charakteru pracy stacjonarnej, ponieważ zadania które będziesz realizował pozwolą na podjęcie pracy w sposób zdalny, bez wychodzenia z domu, w dowolnym miejscu na świecie (jest to istotne dla osób z niepełnosprawnościami, które w ten sposób nie podlegają żadnym ograniczeniom ani jakimkolwiek formom wykluczenia zawodowego),
 • specjaliści w tym zawodzie są poszukiwani nie tylko na rynku krajowym, ale również zagranicznym.

Nasi uczniowie osiągają dodatkowe sukcesy podczas trwania nauki?

Biorą udział w konkursach związanych w grafiką komputerową, filmem, aplikacjami i stronami internetowymi. Rywalizują ze swoimi rówieśnikamia tworząc innowacyjne projekty i rozwiązania nie tylko programistyczne, ale również o charakterze usprawnień softwarowo-technicznych i nie tylko.

Zapraszamy Cię do nauki w naszej szkole,
która jest życzliwa i przyjazna każdemu uczniowi.

=> Powrót do listy kierunków
==> Strona główna
E - dziennik
logo dziennika elektronicznego Vulcan
1,5% podatku dla TZN

1,5% dla TZN

Sport TZN

Wydarzenia
Wystawienie ocen rocznych w klasach 5 - 4 dni (19.04.2024)
Wręczenie świadectw ukończenia szkoły - klasy maturalne - 11 dni (26.04.2024)
Apel poświęcony Konstytucji 3-go maja - 15 dni (30.04.2024)
Matura - 22 dni (07-23.05.2024)
Wywiadówki dla wszystkich klas - 29 dni (14.05.2024)
MAPA SZKOŁY

mapa szkoły

EGZAMIN ZAWODOWY
Informacje o egzaminie 
Dzwonki
Lekcja 1:     8:00 -   8:45
Lekcja 2:     8:50 -   9:35
Lekcja 3:     9:55 - 10:40
Lekcja 4:   10:45 - 11:30
Lekcja 5:   11:40 - 12:25
Lekcja 6:   12:30 - 13:15
Lekcja 7:   13:20 - 14:05
Lekcja 8:   14:10 - 14:55
Lekcja 9:   15:00 - 15:45
Lekcja 10: 15:50 - 16:35
Lekcja 11: 16:40 - 17:25
Lekcja 12: 17:30 - 18:15
PUBLIKACJE
 
Ciekawostki o szkole
W 1957 r., egzamin dojrzałości złożyło siedmiu Koreańczyków, w 1965 r. dziewiętnastu Kubańczyków, a w 1971 r. siedmiu Algierczyków.
FACEBOOK - Polub nas!
TZN na Facebooku - Logo TZN i Facebook
 
 
Szkolne Koło Przyjaciół Zwierząt
TZN TV
Logo TZN TV
Hotspot TZN

Hot Spot - logo WiFi

Losowa fotka
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona wildesign.pl
Strona www.czestochowa.czest.pl/
Strona www.bud.pcz.czest.pl/
PSNJN
Strona www.kuratorium.katowice.pl
Strona moodle.czest.pl/
Strona www.cke.edu.pl
Strona natp.edu.pl/
Strona www.etwinning.net/pl/pub/index.htm