Ważne daty:

Składanie wniosków wraz z dokumentami:
               od 17 maja do 21 czerwca 2021r. do godz. 15:00
Dokumenty przyjmuje sekretariat w poniedziałek w godz. 9:00 - 15:00 w dniach wtorek - piątek w godz. 9.00-14.00. Wchodzimy do budynku głównym wejściem. 


Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  (mogą być składane również w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył) oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje:
               od 25 czerwca do 14 lipca 2021r. do godz. 15:00
 
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia: 
                22 lipca 2021r.  

Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do TZN-u poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych:
                od 23 do 30 lipca 2021r. do  godz.15.00
  • 23 lipca (piątek) w godzinach  9.00 - 14.00
  • 26 lipca (poniedziałek) w godzinach 9.00 - 14.00
  • 27 lipca (wtorek) w godzinach  9.00 - 14.00
  • 28 lipca (środa) w godzinach  9.00 - 14.00
  • 29 lipca (czwartek) w godzinach  9.00 - 14.00
  • 30 lipca (piątek) w godzinach  9.00 - 15.00
Wydawanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie
                 od 17 maja 2021r. do 26 lipca 2021r.
 
UWAGA!!!
W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły  w terminie do 30 lipca 2021r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021r. (więcej informacji w regulaminie) 
 
Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach w dniu 2 sierpnia 2021r. godz. 12.00

E - dziennik
logo dziennika elektronicznego Vulcan
Dzwonki
Lekcja 1:     8:00 -   8:45
Lekcja 2:     8:50 -   9:35
Lekcja 3:     9:55 - 10:40
Lekcja 4:   10:45 - 11:30
Lekcja 5:   11:40 - 12:25
Lekcja 6:   12:30 - 13:15
Lekcja 7:   13:20 - 14:05
Lekcja 8:   14:10 - 14:55
Lekcja 9:   15:00 - 15:45
Lekcja 10: 15:50 - 16:35
Lekcja 11: 16:40 - 17:25
Lekcja 12: 17:30 - 18:15
Wydarzenia
Wywiadówki - 13 dni (09.11.2021)
Apel - Święto Niepodległości Polski - 14 dni (10.11.2021)
Wystawienie ocen semestralnych w klasach 4 - 51 dni (17.12.2021)
Zmiana planu lekcji - 54 dni (20.12.2021)
Zimowa przerwa świąteczna - 57 dni (23-31.12.2021)
PUBLIKACJE
 
Polub nas!
TZN na Facebooku - Logo TZN i Facebook
Zielona szkoła
Wyprawa do Grecji rok 2019
Wyprawa do Italii  rok 2020:
Grafika
Pamiętamy 81

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 - Pamiętamy!

TZN TV
Logo TZN TV
Ciekawostki o szkole
Pierwszą kobietą sprawującą funkcję dyrektora TZN - u  (od 2006r.) jest mgr inż. Jolanta Sacharczuk.
Losowa fotka
Hotspot TZN

Hot Spot - logo WiFi

Jubileusz szkoły
Okładka pamiątkowej płyty DVD jubileuszu
 
Zapraszamy na stronę 70-lecia
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona www.schronisko.czest.pl/
Strona www.sep-tzn.czest.pl/
Strona www.deutsch.info.pl/
Strona www.kuratorium.katowice.pl
Strona www.pck.org.pl/
Strona natp.edu.pl/
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
Strona www.bud.pcz.czest.pl/
Strona www.oke.jaworzno.pl