x
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies w celu identyfikacji użytkownika. Możesz ograniczyć zapisywanie Cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Witaj na www.tzn.edu.pl
Technikum Nr 5 - 4 lata: 
 • Technik mechanik lotniczy
 • Technik elektronik
 • Technik informatyk
 • Technik teleinformatyk
 • Technik mechanik
 • Technik budownictwa
 • Technik architektury krajobrazu (do roku szkolnego 2014/2015)
 • Technik awionik (do roku szkolnego 2013/2014)
 • Technik ochrony środowiska (do roku szkolnego 2012/2013)

Charakterystyka kierunków kształcenia w TZN. Poniżej znajduje się skrótowy opis kierunków. Chcesz wiedzieć więcej, pobierz szczegółową charakterystykę - pobierz plik

Zawód:

 • technik mechanik lotniczy - ukończenie tego kierunku gwarantuje zdobycie wiedzy potrzebnej do prowadzenia obsługi naziemnej samolotów. Pozwala posiąść wiedzę niezbędną do naprawy i oceny stanu technicznego statków powietrznych ich zespołów i wyposażenia.
 • technik elektronik - absolwent tego kierunku umie projektować, instalować, uruchamiać, konserwować i naprawiać urządzenia elektroniczne. Posiada również wiedzę i umiejętności w zakresie administrowania systemami i sieciami komputerowymi oraz obsługi wielu urządzeń elektronicznych - analogowych czy cyfrowych. Potrafi obsługiwać programy pomocne przy projektowaniu układów elektronicznych.
 • technik informatyk - wybór tego kierunku kształcenia pozwala posiąść szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi komputera, np. zarządzanie i administrowanie licznymi systemami operacyjnymi, instalowanie, konfigurowanie i wykorzystywanie różnego rodzaju oprogramowania. Można też nauczyć się samodzielnego tworzenia własnych aplikacji.
 • technik teleinformatyk - ukończenie tego kierunku gwarantuje zdobycie umiejętności w zakresie: korzystania z informacji w formie elektronicznej, montowania komputerów, projektowania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, montowania i naprawy telefonów komórkowych, administrowania sieci komputerowych.
 • technik mechanik - nauka na tym kierunku pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy uniwersalnej, umożliwiającej wykonywanie zadań zawodowych. Absolwenci potrafią m.in. diagnozować, programować, remontować wykonywać naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych.
 • technik budownictwa - absolwenci potrafią posługiwać się dokumentacją techniczną, wykonywać rysunki odręczne, szkice robocze i rysunki budowlane, przeprowadzać inwentaryzację istniejących obiektów, dobrać materiały, przybory i urządzenia na podstawie dokumentacji technicznej. Umieją prowadzić dokumentację budowy, sporządzić kalkulację robót budowlanych, formułować oferty przetargowe, organizować i kierować robotami remontowymi, konserwacyjnym i eksploatacyjnymi, projektować proste elementy konstrukcyjne budowli.
 • technik architektury krajobrazu (Ostatni nabór na rok szkolny 2014/2015)- ukończenie tego kierunku gwarantuje zdobycie umiejętności w zakresie: projektowania, wykonywania i konserwowania ogrodów, systemów nawadniania (oczka wodne, baseny ozdobne), aranżowania przestrzeni i wnętrza materiałem roślinnym, urządzania terenów zieleni zgodnie z przygotowaną dokumentacją, wykonywania kompozycji kwiatowych.
 • technik awionik (Ostatni nabór na rok szkolny 2013/2014) - absolwent tego kierunku umie prowadzić obsługę naziemną samolotów w zakresie elektroniki i automatyki lotniczej. Potrafi tworzyć dokumentację techniczną podzespołów i części statków powietrznych wchodzących w skład awioniki. Umie montować i demontować elementy awioniki i wyposażenia elektrycznego.
 • technik ochrony środowiska (Ostatni nabór na rok szkolny 2012/2013) - absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w służbach ochrony środowiska przedsiębiorstw przemysłowych, stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków, ośrodkach badań i monitorowania środowiska lub mogą prowadzić własne biuro projektowe ochrony środowiska.

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły od godziny 8.00-15.00 tel.(034)360-50-83, (034)324-47-27, (034)324-35-51
Wydarzenia
Wywiadówki - dzisiaj!
Wystawienie ocen I sem. w klasach 4 - 2 dni (14.12.2017)
ZMIANA planu lekcji - 6 dni (18.12.2017)
Zimowa przerwa świąteczna - 11 dni (23-31.12.2017)
Studniówka - 45 dni (26.01.2018)
Dzwonki
Lekcja 1:     8:00 -   8:45
Lekcja 2:     8:50 -   9:35
Lekcja 3:     9:55 - 10:40
Lekcja 4:   10:45 - 11:30
Lekcja 5:   11:40 - 12:25
Lekcja 6:   12:30 - 13:15
Lekcja 7:   13:20 - 14:05
Lekcja 8:   14:10 - 14:55
Lekcja 9:   15:00 - 15:45
Lekcja 10: 15:50 - 16:35
Lekcja 11: 16:40 - 17:25
Lekcja 12: 17:30 - 18:15
Hotspot TZN
Hot Spot
TZN TV
Grafika
Ciekawostki o szkole
W 1984 r. uroczyście odsłonięto portret gen. Władysława Sikorskiego - patrona TZN.
Polub nas!
Jubileusz szkoły
Grafika

Zapraszamy na stronę 70-lecia
Bursa miejska
Bursa Miejska
Losowa fotka
x
Wczytywanie...