Grafika
 
W związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start-doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie poniżej zamieszczono zaktualizowane informacje o projekcie >>>CZYTAJ<<<.
 
Projekt Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start -  doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT.
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 - 31.12.2017 r.
 
Całkowita wartość projektu to 3 823 455,00 zł, wydatki kwalifikowane 3 249 936,75 zł, wkład własny wynosi 573 518,25 zł.
 
Wykaz szkół zawodowych biorących udział w projekcie:
1) Zespół Szkół im. Bolesława Prusa;
2) Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta;
3) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego;
4) Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego;
5) Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej;
6) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych;
7) Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych;
8) Zespół Szkół Technicznych;
9) Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów i uczennic częstochowskich szkół zawodowych poprzez stworzenie w szkołach warunków nauki zawodu odzwierciedlających naturalne warunki pracy. Doposażenie pracowni zostało zarekomendowane przez otoczenie społeczno-gospodarcze szkół objętych wsparciem, w wyniku czego w pełni będzie odpowiadało zapotrzebowaniu rynku pracy, zwiększając tym samym szanse absolwentów/ek częstochowskich szkół zawodowych na zatrudnienie. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych oraz doposażenie 34 pracowni zawodu w 9 częstochowskich szkołach zawodowych. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 2837 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach realizowanych w wyremontowanych i doposażonych pracowniach zawodu.
Projekt powiązany jest, w ramach wiązki projektów szkolnictwo zawodowe, z projektem pn. Zawodowa współpraca.
 
E - dziennik
logo dziennika elektronicznego Vulcan
Dzwonki
Lekcja 1:     8:00 -   8:45
Lekcja 2:     8:50 -   9:35
Lekcja 3:     9:55 - 10:40
Lekcja 4:   10:45 - 11:30
Lekcja 5:   11:40 - 12:25
Lekcja 6:   12:30 - 13:15
Lekcja 7:   13:20 - 14:05
Lekcja 8:   14:10 - 14:55
Lekcja 9:   15:00 - 15:45
Lekcja 10: 15:50 - 16:35
Lekcja 11: 16:40 - 17:25
Lekcja 12: 17:30 - 18:15
EGZAMIN ZAWODOWY
Informacje o egzaminie 
Wydarzenia
Wystawianie ocen końcoworocznych - 9 dni (16.06.2023)
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - 16 dni (23.06.2023)
WAKACJE!!! - 17 dni (24.06-31.08.2023)
Wydawanie świadectw maturalnych - 30 dni (07.07.2023)
FACEBOOK - Polub nas!
TZN na Facebooku - Logo TZN i Facebook
 
 
Szkolne Koło Przyjaciół Zwierząt
PUBLIKACJE
 
PROJEKTY UNIJNE

MAPA SZKOŁY

mapa szkoły

Pamiętamy 81

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 - Pamiętamy!

TZN TV
Logo TZN TV
Ciekawostki o szkole
Do pierwszej w dziejach szkoły matury w 1951 r. przystąpiło 15 absolwentów.
Losowa fotka
Hotspot TZN

Hot Spot - logo WiFi

Jubileusz szkoły
Okładka pamiątkowej płyty DVD jubileuszu
 
Zapraszamy na stronę 70-lecia
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona www.etwinning.net/pl/pub/index.htm
Certiport
Strona www.efs.pl/
Strona www.cke.edu.pl
PSNJN
Strona www.kuratorium.katowice.pl
Strona wildesign.pl
Strona moodle.czest.pl/
Strona www.czestochowa.czest.pl/